Vårtabloiden är nu - i slutet av augusti - slut i lager och i stort sett färdigutdelad.


Målsättning för tabloiderna

1. Bidraga till att göra svenskarna mediekritiska - få fler att tänka mer själva. Sprida medvetenhet om massmedias förljugenhet.

2. Ge direkt information i de sakfrågor som tas upp.

3. Tipsa om vidareläsning:

- tidningar

- webbsidor som erbjuder snabblån och liknande

- filmer, radio

- böcker, studiematerial